Upp grusning av tomt, där dräneringsrör, dagvattenrör, avloppsrör och vatten är nergrävt samt att profiler är uppsatt och huset utmätt

Egentillverkade betongplattor som monteras på skrotsortering