Utförda arbeten

Upp grusning av tomt, där dräneringsrör, dagvattenrör, avloppsrör och vatten är
nergrävt samt att profiler är uppsatt och huset utmätt